loginadmin ติดต่อเรา
ครุภัณฑ์ปีงบปรเะมาณ 2555 คลิกดูรายละเอียด
ครุภัณฑ์ปีงบปรเะมาณ 2556 คลิกดูรายละเอียด
ครุภัณฑ์ปีงบปรเะมาณ 2557 คลิกดูรายละเอียด

รายการวัสดุถาวร/ครุภัณฑ์

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 แสดงรายการวัสดุถาวร/ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ที่

วัน เดือน ปี

ที่ได้มา

รายการ

จำนวน

หน่วยละ

เป็นเงิน

ฝ่าย /

แผนกวิชา

หมายเหตุ

1 .

12 พ.ย. 56

เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP NHP4LFF CTO Server : 37 E3-1220

1

29 ,900

29 ,900

ฝ่ายวิชาการ

บริจาค

2.

17 ธ.ค. 56

สว่านไฟฟ้า BOSCH GBM6RE 6.5 MM 350W

1

1 ,890

1,890

ฝ่ายบริหารฯ

งปม.

3.

28 ม.ค. 57

ตู้ 3 เฟส

2

4,300

8,600

ฝ่ายบริหารฯ

งปม.

4.

19 พ.ค. 57

จอคอมพิวเตอร์ 18.5 ” LED ยี่ห้อ “AOC”

1

3,490

3,490

ฝ่ายวิชาการ

งปม.

5.

22 พ.ค. 57

ไมโครโฟนสำหรับประธาน (ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม)

1

4,500

4,500

ฝ่ายบริหารฯ

 

6.

 

ไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุม

8

4,000

32,000

 

 

7.

 

ชุดแหล่งจ่ายไฟพร้อมเครื่องขยายเสียง

1

4,800

4,800

 

 

8.

 

ตู้ลำโพงพร้อมลำโพงและขาแขวน

2

2,000

4,000

 

 

9.

29 พ.ค. 57

เครื่องคิดเลข Casio DR-120 TM – WE

30

2,100

6,300

ฝ่ายวิชาการ

 

10.

26 มิ.ย. 57

เครื่อง Printer HP Laser Jet M 1132 MFP

1

4 ,980

4,980

ฝ่ายบริหารฯ

 

11.

7 ก.ค. 57

เครื่อง Printer HP Deskjet Ink Advantage 250 ne

1

4 ,900

4,900

ฝ่ายวิชาการ

 

12.

7 ก.ค. 57

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ยี่ห้อ Vertex D – 3180

2

17 ,500

35,000

ฝ่ายวิชาการ

บริจาค

13.

 

โปรเจคเตอร์พร้อมจอ

3

19,000

57,000

 

 

14.

28 ก.ค. 57

เครื่องขยายเสียงพร้อมไมค์ลอย ยี่ห้อ XXL รุ่น PORT8

4

4,400

17,600

ฝ่ายพัฒนาฯ

 

15.

 

ตู้ลำโพงพร้อมลำโพง ยี่ห้อ XXL รุ่น PORT8

4

4 ,500

18,000

 

 

16.

22 ก.ค. 57

ไดโว 1 AMP

1

3,424

3,424

ฝ่ายบริหารฯ

 

17.

31 ก.ค. 57

กล้องถ่ายรูป Sony Ajlaeshot DSC-W830/BC

1

4 ,490

4,490

ฝ่ายวิชาการฯ

 

18.

2 ส.ค. 57

เครื่อง Printer Laserjet Pro MFP M435NW

1

28 ,000

28,000

ฝ่ายบริหารฯ

บกศ.

19.

6 ส.ค. 57

เครื่อง Projecter ระดับ XGA ขนาด 3,400 รูเมนท์

1

22,500

22,500

ฝ่ายแผนงานฯ

งปม.

20.

 

จอ Moniter ไฟฟ้า ขนาด 100 นิ้ว

1

6,000

6,000

ฝ่ายแผนงานฯ

งปม.

21.

15 ส.ค. 57

เครื่อง Printer Canon E510 + Tank

1

3,790

3,790

ฝ่ายพัฒนาฯ

 

22.

21 ส.ค. 57

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ยี่ห้อ EIMINENT ขนาด 18000 BTU

1

24,900

24,900

ฝ่ายบริหารฯ

บริจาค

23.

25 ส.ค. 57

ตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต

2

3,800

7,600

ฝ่ายแผนงานฯ

 

24.

25 ส.ค. 57

กล่องแสกนนิ้วมือ

2

4,500

9,000

ฝ่ายวิชาการฯ

 

25.

27 ส.ค. 57

เครื่องกรองน้ำดื่ม PURE DM 01UV

4

8 ,540.50

34,162

ฝ่ายพัฒนาฯ

อุดหนุน

25.

1 ก.ย. 57

Asus fonepad รุ่น Fe 170 C5 ขนาด 7”

22

4 ,530

99,660

ฝ่ายแผนงานฯ

งปม.

27.

1 ก.ย. 57

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ยี่ห้อ Vertex D – 3180

2

17 ,500

35,000

ฝ่ายวิชาการ

บริจาค

28.

 

โปรเจคเตอร์พร้อมจอ

2

19,000

38,000

 

 

29.

4 ก.ย. 57

Asus fonepad รุ่น Fe 170 C5 ขนาด 7”

22

4 ,530

99,660

ฝ่ายแผนงานฯ

งปม.

30.

8 ก.ย. 57

โต๊ะประชุม 1.20*2.40 ม.

1

23,000

23,000

ฝ่ายบริหารฯ

งปม.

31.

8 ก.ย. 57

โต๊ะ 5 ลิ้นชัก

18

4,600

82,800

ฝ่ายแผนงานฯ

งปม.

32.

 

เก้าอี้หัวกลม

18

720

12,960

 

 

33.

15 ก.ย. 57

Popup Counter รุ่น PSC SET

1

12 ,000

12,000

ฝ่ายพัฒนาฯ

 

34.

 

ตู้เสื้อผ้าสองบานเปิด มือจับเขาควาย

2

4,900

9,800

 

 

35.

 

ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต

2

3,800

7,600

 

 

36.

 

ตู้เอกสารบานเลื่อนฟ้า ขนาด 4 ฟุต

2

3,800

7,600

 

 

37.

16 ก.ย. 57

Sirocco Blower รุ่น BO-S4123D6 ขนาด 12” 2HP 220V Single phase

3

19,500

58,560

ฝ่ายแผนงานฯ

อุดหนุน

38.

19 ก.ย. 57

Asus fonepad รุ่น Fe 170 C5 ขนาด 7”

10

4 ,530

45 ,300

ฝ่ายแผนงานฯ

งปม.

   
   

 

 

 

 

 

คณะผู้บริหาร
คณะครู
คณะเจ้าหน้าที่
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน ฯ
สาขางานศิลปหัตถกรรมโลหะ ฯ
สาขางานวิจิตรศิลป์
สาขางานออกแบบ
สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิก
สาขางานเทคโนโลยีการถ่ายภาพฯ
สาขางานบัญชี
สาขางานการขาย/การตลาด
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขางานสามัญสัมพันธ์
กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
โครงการพัฒนาอาชีพ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
Web Counter
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2556