loginadmin loginuser ติดต่อเรา

กิจกรรมวิทยาลัย

รูปภาพ
ชื่อกิจกรรม
วันที่โพสท์
รายละเอียด
รูปกิจกรรม
20-07-2561
วันนที่ 19 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชโดย ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้จัดอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ให้กับนักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชา เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และสร้างผู้ประกอบการใหม่ขึ้น ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจได้ถูกต้อง ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ. พัทธนันท์ อธิตัง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจ และเป็นกรรมการตัดสินการประกวดเขียนแผนธุรกิจ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากอาจารย์ที่ปรึกษาธุรกิจในการดูแลนักเรียน นักศึกษา
รูปกิจกรรม
18-07-2561
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:30 - 16:00 น. ณ โสตทัศนศึกษา วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
รูปกิจกรรม
17-07-2561
เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะผู้บริหารวิทยาลัยศิลปหัตกรรมนครศรีธรรมราช โดย นางพรทิพย์ บัวจันทร์ และคณะครู ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรง เจริญพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุ โทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช (NBT)
รูปกิจกรรม
17-07-2561
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางพรทิพย์ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตกรรมนครศรีธรรมราช แสดงความ ยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอาชีวศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โดย สมาคม วิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา เอสโซ่ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งทีมนักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยศิลปหัตกรรมนครศรีธรรมราชที่เข้าร่วมประกวดนั้นได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ทั้งในระดับ ปวช. และระดับ ปวส.  นักเรียนระดับ ปวช. ส่งโครงงาน เรื่อง การศึกษาสารเพิ่มความคงตัว เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผ่นฟิล์มสมุนไพรลด-เลิกบุหรี่ โดยมี และนักศึกษาระดับ ปวส. ส่งโครงงาน เรื่อง การศึกษา ชนิดของสารยึดเกาะเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาสคาร่า สมุนไพรปิดผมขาว เข้าร่วมประกวด โดยมี อ.ศศินา บัวสุข, อ.เมธาวดี มณีนิล , อ.สุจินต์ มิ่งขวัญ , อ.สมศรี สุวรรณวงศ์ เป็น อาจารย์ที่ปรึกษา
รูปกิจกรรม
05-07-2561
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 กองลูกเสือวิทยาลัยสิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช นำโดยผู้กำกับ ทรงวุฒิ ชูเสือหึง รองผู้กำกับ ศราวุธ รามณี เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
รูปกิจกรรม
05-07-2561
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช โดยผู้อำนวยการพรทิพย์ บัวจันทร์ นำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาอาชีวะเกมส์ อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.สุรพล โชติธรรมโม ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1985779251466777.1073741897.208731795838207&type=1&l=20fd5de74b
รูปกิจกรรม
05-07-2561
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยศิลปหัตกรรมนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรม รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานในการประเมินในครั้งนี้ คือ นายสายัณต์ แสงสุริยันต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร นำคณะกรรมการเข้าประเมิน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยศิลปหัตกรรมนครศรีธรรมราชนั้นมี นางสรียา ชูเสือหึง เป็นประธานศูนย์ ดำเนินงานภายใต้พันธกิจที่สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชน นำทักษะทางวิชาชีพไปประกอบธุรกิจ
 
กิจกรรม  1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7  กิจกรรม

แสดงหัวข้อกิจกรรม