หัวข้อกิจกรรม
วันที่บันทึกกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปกรรรมนักเรียน หัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง  
08-01-2559   


งานนิทรรศการศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 36  
04-01-2559   


กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในขี้นปีใหม่ 2559  
30-12-2558   


การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพแห่งอนาคตแห่งประเทศไทย ระด้บ  
29-12-2558   


จำนวนกิจกรรม  71 ถึง 74 จากทั้งหมด 74 กิจกรรม