หัวข้อกิจกรรม
วันที่บันทึกกิจกรรม
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ รับขวัญปีใหม่ ๒๕๖๒  
08-01-2562   


สมาคมศิษย์เก่า ว.ศป.นครศรีธรรมราช ออกแบบซุ้มประตูทางเข้าวิทยาลัยฯ  
08-01-2562   


การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภายใต้งาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”  
08-01-2562   


อวท. เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น  
15-11-2561   


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเข้าแนะแนวศึกษาต่อ  
15-11-2561   


การแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “เขาเล”  
11-09-2561   


พิธีมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑  
11-09-2561   


การสัมมนานักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ  
11-09-2561   


เลือกตั้งคณะกรรมการ อวท.  
05-09-2561   


โครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ  
05-09-2561   


จำนวนกิจกรรม  21 ถึง 29 จากทั้งหมด 29 กิจกรรม