หัวข้อกิจกรรม
วันที่บันทึกกิจกรรม
โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  
04-04-2562   


รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ  
04-04-2562   


มอบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ศิลปกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 28  
04-04-2562   


ว.ศป.นครศรีธรรมราช ร่วมประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ  
04-04-2562   


พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2561  
04-04-2562   


นิทรรศการศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๓๙และจัดแสดงผลงานจากรายวิชาโครงการ  
04-04-2562   


รางวัลจากวันนักประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  
04-04-2562   


สภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์  
03-04-2562   


สาขาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ ว.ศป.นครศรีธรรมราช รับรางวัลการประกวดการถ่ายภาพระดับประเทศ  
03-04-2562   


ว.ศป.นครศรีธรรมราชออกให้บริการศูนย์ Fixit Center   
08-01-2562   


จำนวนกิจกรรม  11 ถึง 20 จากทั้งหมด 29 กิจกรรม