หัวข้อกิจกรรม
วันที่บันทึกกิจกรรม
คณะจากโรงเรียนทุ่งสงเข้าศึกษาเรียนรู้การสอนศิลปะของ ว.ศป.นศ.  
21-08-2561   


ว.ศป.ร่วมงานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา ภาคใต้  
21-08-2561   


กิจกรรม “Workshop Gift Mom”  
14-08-2561   


พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ร.๙  
14-08-2561   


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  
12-08-2561   


แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ว.ศป. จัดการสอนแบบ Active Learning  
12-08-2561   


โครงการศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ๒๕๖๑  
12-08-2561   


กิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม 2561  
12-08-2561   


กิจกรรมธรรมะยามเช้า เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  
09-08-2561   


การอบรมครูและนักเรียนแกนนำสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา  
09-08-2561   


จำนวนกิจกรรม  1 ถึง 10 จากทั้งหมด 24 กิจกรรม