หัวข้อกิจกรรม
วันที่บันทึกกิจกรรม
วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๒  
04-04-2562   


ว.ศป.นครศรีธรรมราช เดินรณรงค์เลือกตั้งและรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย  
04-04-2562   


กองลูกเสือ ว.ศป.นครศรีธรรมราช ร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๒๐  
04-04-2562   


ว.ศป.นครศรีธรรมราช จัด Fix it Center  
04-04-2562   


โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  
04-04-2562   


รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ  
04-04-2562   


มอบรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ศิลปกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 28  
04-04-2562   


ว.ศป.นครศรีธรรมราช ร่วมประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ  
04-04-2562   


พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2561  
04-04-2562   


นิทรรศการศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๓๙และจัดแสดงผลงานจากรายวิชาโครงการ  
04-04-2562   


จำนวนกิจกรรม  1 ถึง 10 จากทั้งหมด 48 กิจกรรม