หัวข้อกิจกรรม
วันที่บันทึกกิจกรรม
การนิเทศติดตามผลภายใน การดำเนินการ โครงงานคุณธรรม หนึ่งแผนกวิชา หนึ่งความสะอาด  
11-08-2562   


บันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10-07-2562   


ว.ศป.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการฝึกอบรมสร้างอาชีพ  
10-07-2562   


การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ  
10-07-2562   


บุคลากร ว.ศป.เข้าอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย  
24-06-2562   


ว.ศป.คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ อศจ.  
24-06-2562   


ว.ศป. เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯระดับภาค ภาคใต้  
21-06-2562   


พิธีไหว้ครู ครอบมือช่าง ประจำปีการศึกษา 2562  
21-06-2562   


ว.ศป.จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
13-06-2562   


ว.ศป. รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะ ระดับ อศจ.นครศรีธรรมราช  
13-06-2562   


จำนวนกิจกรรม  1 ถึง 10 จากทั้งหมด 62 กิจกรรม