หัวข้อกิจกรรม
วันที่บันทึกกิจกรรม
อวท. เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น  
15-11-2561   


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเข้าแนะแนวศึกษาต่อ  
15-11-2561   


การแสดงนิทรรศการศิลปกรรม “เขาเล”  
11-09-2561   


พิธีมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๑  
11-09-2561   


การสัมมนานักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ  
11-09-2561   


เลือกตั้งคณะกรรมการ อวท.  
05-09-2561   


โครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ  
05-09-2561   


คณะจากโรงเรียนทุ่งสงเข้าศึกษาเรียนรู้การสอนศิลปะของ ว.ศป.นศ.  
21-08-2561   


ว.ศป.ร่วมงานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา ภาคใต้  
21-08-2561   


กิจกรรม “Workshop Gift Mom”  
14-08-2561   


จำนวนกิจกรรม  1 ถึง 10 จากทั้งหมด 31 กิจกรรม