หัวข้อกิจกรรม
วันที่บันทึกกิจกรรม
ชาว วศป.ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
12-04-2561   


แบบสอบถาม ฉบับที่ 2 เรื่อง การศึกษาค่าใช้จ่ายรายหัวประเภท อาชีวศึกษา สำหรับครูผู้สอน  
22-03-2561   


แบบสอบถาม ฉบับที่ 3 เรื่อง การศึกษาค่าใช้จ่ายรายหัวประเภท อาชีวศึกษา สำหรับนักเรียน  
22-03-2561   


งานประเพณีมาฆะบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 2561  
01-03-2561   


นิทรรศการศิลปหัตถกรรมและแสดงผลงานโครงการวิชาชีพในรายวิชาโครงการ  
26-02-2561   


พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา  
26-02-2561   


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา วันที่ 5 พฤษภาคม 2561  
26-02-2561   


“หัตถศิลป์หนังแก้วในงานดุน” ผลงานรางวัลระดับนานาชาติ  
09-02-2561   


รับมอบโล่เกียรติยศรางวัลชนะเลิศ งานสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
05-02-2561   


บำเพ็ญประโยชน์งานแห่ผ้าขึ้นธาตุ  
05-02-2561   


จำนวนกิจกรรม  1 ถึง 10 จากทั้งหมด 74 กิจกรรม