loginadmin loginuser ติดต่อเรา

กิจกรรมวิทยาลัย

รูปภาพ
ชื่อกิจกรรม
วันที่
รายละเอียด
โครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ
05-09-2561
นางพรทิพย์ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการจัดโครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดทำความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ในการฝึกทักษะวิชาชีพและฝึกประสบการณ์แก่ผู้เรียน ซึ่งมีคณะผู้บริหารพร้อมด้วยครูหัวหน้าแผนกวิชาเข้าร่วมและตัวแทนจากสถานประกอบการดังนี้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) , ร้านอาร์ทพ้อยต์ กราฟิก มีเดีย เซ็นเตอร์ , ร้านศิษย์ครูหมอเหล็ก , ร้าน TB กราฟิกโฆษณา ,บริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำกัด , ห้างหุ้นส่วนจำกัดบัญชีนครศรี และห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนโซน อินเตอร์ 2001 ในตอนท้ายท่านผู้อำนวยการได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ให้ความอนุเคราะห์ในการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกทักษะวิชาชีพ
ผู้ตอบ :
นายศราวุธ รามณี    วันที่โพสท์ : 05-09-2561
รูปภาพ :
รายละเอียด :

ผู้ตอบ :
นายศราวุธ รามณี    วันที่โพสท์ : 05-09-2561
รูปภาพ :
รายละเอียด :

ผู้ตอบ :
นายศราวุธ รามณี    วันที่โพสท์ : 05-09-2561
รูปภาพ :
รายละเอียด :

ผู้ตอบ :
นายศราวุธ รามณี    วันที่โพสท์ : 05-09-2561
รูปภาพ :
รายละเอียด :

ผู้ตอบ :
นายศราวุธ รามณี    วันที่โพสท์ : 05-09-2561
รูปภาพ :
รายละเอียด :

ผู้ตอบ :
นายศราวุธ รามณี    วันที่โพสท์ : 05-09-2561
รูปภาพ :
รายละเอียด :

ผู้ตอบ :
นายศราวุธ รามณี    วันที่โพสท์ : 05-09-2561
รูปภาพ :
รายละเอียด :

แสดงหัวข้อกิจกรรม