loginadmin loginuser ติดต่อเรา

กิจกรรมวิทยาลัย

รูปภาพ
ชื่อกิจกรรม
วันที่
รายละเอียด
ว.ศป.ร่วมงานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา ภาคใต้
21-08-2561
วันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช นำโดยผู้อำนวยการพรทิพย์ บัวจันทร์ พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมงานการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคใต้ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ในการจัดงาน ครั้งนี้ทางวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชได้ส่งชิ้นงานที่เป็นฝีมือนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศ การอาทิ งานเครื่องถม , งานสลักดุน ,งานอัญมณี , ผลงานจากสาขาวิจิตรศิลป์ และชิ้นงานจาก โครงงานวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้นทางวิทยาลัยฯยังได้เป็นกรรมการจัดงานเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อแนวทางการ ส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย ๔.๐ และในวันสุดท้ายของการจัดงานนั้น วิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสเป็นฝ่ายต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก สรุเชษฐ์ ชัยวงศ์ ซึ่งท่านได้มาเป็นประธานในการจับคู่ธุรกิจ (Business Maching) ระหว่างสถานประกอบการ กับสถานศึกษา
ผู้ตอบ :
นายศราวุธ รามณี    วันที่โพสท์ : 21-08-2561
รูปภาพ :
รายละเอียด :

ผู้ตอบ :
นายศราวุธ รามณี    วันที่โพสท์ : 21-08-2561
รูปภาพ :
รายละเอียด :

ผู้ตอบ :
นายศราวุธ รามณี    วันที่โพสท์ : 21-08-2561
รูปภาพ :
รายละเอียด :

ผู้ตอบ :
นายศราวุธ รามณี    วันที่โพสท์ : 21-08-2561
รูปภาพ :
รายละเอียด :

ผู้ตอบ :
นายศราวุธ รามณี    วันที่โพสท์ : 21-08-2561
รูปภาพ :
รายละเอียด :

ผู้ตอบ :
นายศราวุธ รามณี    วันที่โพสท์ : 21-08-2561
รูปภาพ :
รายละเอียด :

ผู้ตอบ :
นายศราวุธ รามณี    วันที่โพสท์ : 21-08-2561
รูปภาพ :
รายละเอียด :

แสดงหัวข้อกิจกรรม