loginadmin loginuser ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพ้นธ์

หัวข้อข่าว :  เผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
                  เผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลประกอบ :    1678.pdf

วันที่บันทึก :
08-10-2561   
ผู้ประกาศ :
นายสาโรช โชติพฤกษ์
งาน :
งานพัสดุ