loginadmin loginuser ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพ้นธ์

หัวข้อข่าว :  เผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561
                  งานวิจัยฯ เผยแพร่ผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561 1) การศึกษาชนิดของสารยึดเกาะเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มาสคาร่าสมุนไพรปิดผมขาว 2)การศึกษษสสารเพิ่มความคงตัวเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นฟิล์มสมุนไพรลด-เลิกบุหรี่

 ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลประกอบ :    เผยแพร่โครงงานวิทย์.pdf

วันที่บันทึก :
10-07-2561   
ผู้ประกาศ :
นางสาวอภิญญา ไพรัตนากร
งาน :
งานวิจัยฯ