loginadmin loginuser ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพ้นธ์

หัวข้อข่าว :  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
                  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลประกอบ :    1234.pdf

วันที่บันทึก :
24-01-2561   
ผู้ประกาศ :
นางสุกัญญา กาญจนประทุม
งาน :
งานบุคลากร