รายงานผลการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา

วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช

รายงานผลการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด

ชื่อ - สกุล
ภาระการทำงาน
สถานศึกษา หรือ สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
วุฒิที่จบตรงกับงาน
การนำความรู้
ไปใช้งาน
ต้องการให้สถาน
ศึกษาหางานทำให้
บันทึก ณ วันที่
จบปีการศึกษา
วุฒิที่จบ
stidwwgl  sgoqynex
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
07-05-2560
1967
ปวส.
lgxrwoip  rqmygbfy
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ต้องการ
01-04-2560
1967
ปวส.
plqluhex  enxxdhdu
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
07-05-2560
1967
ปวช.
gowjtkon  eisrnqef
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ต้องการ
01-04-2560
1967
ปวช.
kmthdgow  mrtqigku
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ตอบ
01-04-2560
1967
ปวช.
paeivayn  cifeyear
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
01-04-2560
1967
ปวส.
tsvcsuph  ufdncdal
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
01-04-2560
1967
ปวช.
gyxpojfd  whwxdoci
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ตอบ
01-04-2560
1967
ปวส.
fjyxiprp  idejisvb
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
01-04-2560
1967
ปวส.
rmoigacs  pdnsfnmv
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
01-04-2560
1967
ปวช.
bjvwrltq  bsnxcwvp
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ตอบ
01-04-2560
1967
ปวช.
vbgisbcp  oxlumdxb
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ต้องการ
01-04-2560
1967
ปวส.
ntwdfvfu  viicngcu
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ต้องการ
01-04-2560
1967
ปวช.
qvrbxcad  tnmtdigr
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ต้องการ
07-05-2560
1967
ปวช.
hawjivcx  epjlikdu
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ต้องการ
07-05-2560
1967
ปวส.
ebxvfrce  galtyaht
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ตอบ
07-05-2560
1967
ปวช.
isaxnthe  intdrugq
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ตอบ
07-05-2560
1967
ปวส.
bbffrpik  qqiwrbwr
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
07-05-2560
1967
ปวช.
valvaacw  syfjeuht
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
07-05-2560
1967
ปวส.
unqwgssi  ebyqsxva
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ต้องการ
07-05-2560
1967
ปวช.
rwlngebc  wqpxxovr
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ต้องการ
07-05-2560
1967
ปวส.
uwjhgnno  ymfudsti
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ตอบ
07-05-2560
1967
ปวช.
uijaqjhn  kcvahvnu
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ตอบ
07-05-2560
1967
ปวส.
anhagbak  nvjjsxvv
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
07-05-2560
1967
ปวช.
rgcvpuda  jdtxbaag
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
07-05-2560
1967
ปวส.
dnpaxonm  lhquhxnn
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ต้องการ
07-05-2560
1967
ปวช.
tdhhqybn  huoeawqm
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ต้องการ
07-05-2560
1967
ปวส.
prjvugeo  qrgplfeg
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ตอบ
07-05-2560
1967
ปวช.
ndgayewt  kgwptvym
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ไม่ตอบ
07-05-2560
1967
ปวส.
ppdakfxn  hfbdmfqy
รับราชการ
1
1
ตรงกับวุฒิ
25 %
ต้องการ
07-05-2560
1967
ปวช.

จาก : 1 คน ถึง 30 คน ทั้งหมด 112 คน

งานแนะแนวการศึกษา
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช